Πέμπτη, 5 Νοεμβρίου 2015

ΣΩΣΤΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ… ΚΥΛΙΚΕΙΟ! - ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΔΗ ΜΑΡΙΝΑ (Γ2)Σχολικό κυλικείο  είναι ο  χώρος εστίασης των μαθητών κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων του σχολικού προγράμματος. Από αυτό διατίθονται στους μαθητές τα τρόφιμα που καθορίζονται από σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, καθώς και οι αντίστοιχες τιμές του κάθε προϊόντος. Η διέυθυνση κάθε σχολείου οφείλει να γνωστοποιεί στους υπεύθυνους διαχείρησης του κυλικείου, όλες τις οδηγίες για τους όρους λειτουργίας τους, ούτως ώστε να τηρούνται αυστηρά οι κανόνες υγιεινής. Οφείλει επίσης να ελέγχει τις καταγγελίες, προκειμένου να διορθώνονται οι δυσλειτουργίες του, εάν υπάρχουν.
Από την  πλευρά των μαθητών και για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ίδιων, είναι απαραίτητο να τηρόυνται κάποιοι κανονισμοί. Η τήρηση σειράς προτεραιότητας και η ευγενική συμπεριφορά προς τους εργαζόμενους στο κυλικείο, αποτελούν βασικά δείγματα σωστής συμπεριφοράς. Ο σεβασμός στο πρόσωπο του κάθε μαθητή από τους συμμαθητές του, αλλά και προς στους εργαζόμενους, προδίδει ανθρώπους με διαμορφωμένη δημοκρατική συνείδηση και εσωτερική καλλιέργεια, δηλαδή ανθρώπους που διαθέτουν αληθινή παιδεία.
 Όταν δεν τηρείται η σειρά προτεραιότητας, δημιουργούνται διενέξεις μεταξύ των μαθητών, εκνευρισμοί και άσκοπη απώλεια του πολύτιμου χρόνου του διαλέιμματος. Όχι σπάνια, είναι δυνατόν οι μαθητές να σπρώχνονται μεταξύ τους, στην προσπάθειά τους να περάσουν μπροστά. Για τον λόγο αυτό, απαιτείται η έγκαιρη προσέλευση των μαθητών στο κυλικείο  και το να διαθέτουν το ακριβές αντίτιμο του προϊόντος που θέλουν να καταναλώσουν. 

Σημαντικό ρόλο παίζουν βέβαια και οι εργαζόμενοι στο κυλικείο, οι οποίοι θα πρέπει να είναι αριθμητικά αρκετοί και εξυπηρετικοί στην εργασία τους, ούτως ώστε να μειώνεται ο χρόνος αναμονής  στην ουρά. Βασικό μέλημα των εργαζομένων θα πρέπει να είναι όχι μόνο η εξασφάλιση της ποιότητας, αλλά και η επάρκεια των προϊόντων προκειμένου να αποφεύγονται οι καθυστερήσεις. Σε περιπτώσεις συνωστισμού, θα πρέπει να είναι δίκαιοι, ευγενικοί και προσεκτικοί, για να μπορούν να προλαμβάνουν δυσάρεστες καταστάσεις ή να διευθετούν σωστά τα προβλήματα που προκύπτουν. Δεν θεωρείται άσκοπη και η επικόλληση πινακίδων, σε εμφανή σημεία του κυλικείου, που υπενθιμίζουν βασικά καθήκοντα των μαθητών, όπως π.χ. «ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΤΗΡΕΙΤΕ ΤΗ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ» ή «ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΠΑΙΡΝΕΤΕ ΤΑ ΡΕΣΤΑ ΣΑΣ» κ.ά. Απαραίτητη βέβαια θεωρείται και η ύπαρξη πινακίδας που γνωστοποιεί τις τιμές των προϊόντων στους μαθητές.    
Θα πρέπει να αποτελεί κοινή συνέιδηση όλων, το γεγονός ότι ο ορθός τρόπος συμπεριφοράς, δεν φανερώνεται μονάχα στις περιπτώσεις εκείνες που είμαστε υποχρεωμένοι να τον εφαρμόσουμε, αλλά και σε κάθε στιγμή της προσωπικής και κοινωνικής μας ζωής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου